Angry face

PC-Bok bokföring fakturering reskontra

Telefon: 016 - 343155
Epost: info@pc-bok.com

 

Uppdaterad: 2015-02-26

PC-Bok

 

PC-Bok är ett bokföringsprogram för persondatorer i Windows-miljö. I programmet finns allt som behövs för att arbeta med och sköta bokföringen och faktureringen i Ditt företag. PC-Bok har kontoplaner för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag för rörelser och för lantbruk.

PC-Bok kan köras i Windows XP, Windows Vista och Windows 7 och Windows 8, 8.1 och 10. Du som använder PC-Bok kan ha 32- eller 64-bitars operativsystem.

PC-Bok innehåller både bokföring och fakturering. PC-Bok hanterar ett obegränsat antal företag och programmet passar även till verksamheten i en servicebyrå.

Vid köp av PC-Bok ingår alltid ett års underhållsavtal med fri telefonsupport och fria programuppdateringar.

Om Du vill beställa en demo utan kostnad eller köpa PC-Bok så klicka här.

I PC-Bok finns funktioner för:

Bokföring med hantering av moms och automatkonteringar. Kostnadsställe och projektredovisning. Texter för både verifikation och om behövs för varje konteringsrad

PC-Bok har stöd för "registrering i ett steg" - det betyder att t ex leverantörsfakturor och kundfordringar tillsammans med betalnings- och förfalloinformation kan registreras samtidigt som fakturan bokförs.

Fakturering med fakturajournal och debitering av samfälligheter och föreningar. Man kan göra löpande fakturor och fakturor med ROT-avdrag. Överföring till bokföringen och betalningsregistrering. Fakturor kan skickas med e-post.

Redigering och framställning av egna fakturamallar. Stöd för logotyper och färgsättning.

Kund- och artikelregister med import- och exportfunktioner. Etikettutskrifter från kundregistret. Kundregistret har stöd för massutskick med e-post, t ex kundinformation eller kampanjer.

Minireskontra med överföring till bokföringen.

Framställning av betalfiler för bank- och plusgiro till internetbank eller för överföring till PC-Giro.

Anläggningsregister med avskrivningar och framställning av bokföringsunderlag och överföring till bokföringen.

Standardrapporter för resultat- balansräkning, huvudbok, verifikationslista (sorterad på datum- eller nummer ordning), moms, skattedeklaration och olika jämförelser med föregående år medföljer; allt som allt ett tjugotal rapporter. Alla rapporter kan skrivas ut som PDF-filer.

Framställning av egna rapporter - antingen baserade på befintliga och anpassade till speciella behov eller helt nya rapporter.

Inläsning och framställning av SIE-filer med hantering av aktuella SRU-koder.

Utskrifter till bildskärm, skrivare med förhandsgranskning, PDF-och Excelutskrifter.

PC-Bok följer Windows-standarden när man arbetar med programmet och har ett utbyggt stöd för snabbregistrering av verifikationer. Det finns ett femtiotal snabbkommandon från tangentbordet för att göra arbetet effektivt. PC-Bok har också ergonomiska inställningar för textstorlek för ökad läsbarhet i rapporter, listor och då man jobbar med programmet.

Allt bokföringsmaterial i PC-Bok för alla år är hela tiden tillgängligt - man kan göra jämförelser framåt och bakåt på allt som registrerats.

Bokförings- och faktureringsprogrammet PC-Bok har funnits på marknaden sedan 1980, först på ABC 806 som konverterades1981 till IBM PC 5150. Programmet hade då namnet LDBOK och sedan i slutet av åttiotalet under en period LRFBOK. PC-Bok i sin nuvarande form med så kallat grafiskt användargränssnitt introducerades på hösten 1997 och hette då LDBOK för Windows. Sedan 2002 heter programmet PC-Bok och har genomgått många förändringar och tillägg. PC-Bok är kompatibelt bakåt och framåt med tidigare versioner från 1992 och fram till senaste version.